Vereniging > Lidmaatschap

Als lid van onze vereniging word je ook geregistreerd als lid bij de NTTB (Nederlandse Tafeltennisbond) waardoor je automatisch verzekerd bent m.b.t. aansprakelijkheid en ongevallen, via de collectieve sportverzekering van de NTTB. Als lid heb je zeggenschap tijdens de algemene ledenvergaderingen en kun je deelnemen aan toernooien binnen onze vereniging.

Je kunt:
• Kennismaken (jeugd / senioren / paraspelers / recreanten)
• Aanmelden als lid (aanmelden / contributie / kleding / materiaal)
• Wijzigingen doorgeven (adres / telefoonnummer / lidmaatschap)
• Opzeggen (beeindigen lidmaatschap)

Downloads:
Aanmeldingsformulier
Informatie-brochure
Machtiging-SEPA
Machtiging-toelichting


Kennismaken

Aspirant-jeugdleden die met De Brug willen kennismaken kunnen het beste eens op een maandagavond (tussen 18.00 en 19.30 uur) langskomen bij de training of contact opnemen met de jeugdcommissie. Van ouders/verzorgers van jeugdleden wordt verwacht dat ze ca. 2x per half jaar een jeugdteam naar een uitwedstrijd (afdeling Oost) willen rijden of bij een thuiswedstrijd toezicht willen houden.

Aspirant-seniorleden (18+) kunnen het beste eens op een dinsdagavond (tussen 20.00 en 21.00 uur) langskomen. Ze kunnen 4 keer gratis deelnemen aan de zgn. vrije training (zie: Openingstijden). Bij de bar kan men beginnersbatjes en tafeltennisballen te leen vragen. Tijdens de vrije training voor senioren geldt er geen kledingvoorschrift, maar een wit shirt kan beter niet aangetrokken worden i.v.m. de kleur van de balletjes. In de speelzaal zijn straatschoenen en schoenen met een zwarte zool niet toegestaan.

Onze paratafeltennissers trainen op donderdagavonden (vanaf 18.30 tot 21.30 uur) maar kunnen ook deelnemen aan de vrije training op andere avonden. Er zijn aanpassingen voor sporters in een rolstoel, zoals een eenvoudige toegang tot de speelzaal, speciale speeltafels en een toilet voor minder validen (zie ook: Paratafeltennis).

Recreanten (50+) zijn geen lid van onze vereniging, maar betalen per bezoek. De spelers op dinsdagmiddagen (tussen 13.00 en 16.00 uur) zijn van verschillend speelniveau; van “camping” spelers tot geoefende spelers (zie ook: Recreanten 50+).


Aanmelden

Men kan zich aanmelden met een aanmeldingsformulier in het clubhuis (zie: Adres en route). Het inschrijfgeld (eenmalig) bedraagt € 10,00. Wil je lid worden vanaf het moment van aanmelden, dan betaal je een evenredig deel van de contributie. Met je aanmelding ga je akkoord met onze Statuten en Huishoudelijk reglement.

NB: De algemene informatie over onze tafeltennisvereniging is samengebracht in een handig boekje welke u (hierboven) kunt selecteren om deze te downloaden. Daarnaast zijn er schriftelijk in te vullen en te ondertekenen aanmeld- en machtigingsformulieren beschikbaar.

Contributie
De contributie bestaat uit onderdelen: Een deel voor onze vereniging en een deel voor de NTTB; wanneer men wenst deel te nemen aan een NTTB-competitie betaalt men hiervoor een extra bedrag aan de NTTB.

De inning is 3x per jaar:
– de jaarcontributie voor onze vereniging (in april of mei, na de Algemene ledenvergadering);
– de halfjaarlijkse NTTB-contributie (begin januari en begin september); basisbedrag + eventueel competitiebedrag.

Betaling van de contributie gaat via automatische incasso. Daarvoor verstrek je eenmalig een doorlopende machtiging. Als je het niet eens bent met een specifieke afschrijving, kun je deze binnen 8 weken weer laten terugboeken.

De contributiebedragen in 2024 zijn als volgt:
– Verenigingscontributie senior € 147,50 per jaar
– Verenigingscontributie jeugd € 97,50 per jaar
– NTTB-basiscontributie € 11,25 per half jaar (senior of jeugd)
– NTTB-competitiecontributie senior € 31,00 per half jaar (één competitieseizoen)
– NTTB-competitiecontributie jeugd € 20,50 per half jaar (één competitieseizoen)

De verenigingscontributie wordt elk jaar verhoogd conform de CPI-prijsindex. De NTTB-contributie wordt door de NTTB zelf jaarlijks verhoogd.

De 50+ recreanten betalen geen contributie, maar € 3,00 per keer. Donateurs, van minimaal € 25,00 per jaar, mogen ook meedoen aan de toernooien van De Brug.

Clubtenue
Het clubshirt wordt door de vereniging verstrekt; een bijpassende korte blauwe broek en sportschoenen (zonder zwarte zool) dient men zelf aan te schaffen.

Spel materiaal
Tafeltennisballen worden door de vereniging verstrekt; een batje dient men zelf aan te schaffen, maar bij de bar zijn beginnersbatjes te leen. Natuurlijk kan advies gevraagd worden m.b.t. de aanschaf van het soort materiaal en kan het materiaal (frame en rubbers) via contactpersonen besteld (en samengesteld) worden.

Tenslotte…
Wij kennen geen winter- of zomerstop; gedurende het gehele jaar is (buiten de competitieperiode) op de meeste avonden gelegenheid voor zowel senioren als de jeugd om een balletje te slaan.


Wijzigen

Wijziging van woonadres, telefoonnummer en/of e-mailadres graag doorgeven aan onze secretaris.
Wijziging van lidmaatschap m.b.t. het spelen van competitie dient doorgegeven te worden aan de betreffende wedstrijdsecretaris (jeugd, senioren of paraspelers); deze zal de verandering doorgeven aan onze secretaris en penningmeester.


Opzeggen

Hiervoor gelden de regels in onze Statuten en Huishoudelijk reglement.

Je kunt je lidmaatschap van Tafeltennisvereniging De Brug per e-mail beëindigen onder opgave van je naam en bondslidnummer. Een aanvullende verklaring of toelichting voor je opzegging wordt op prijs gesteld. Stuur je e-mail naar onze secretaris. Die geeft het door aan de penningmeester.

Opzeggen kan twee keer per jaar en dient (ruim) voor 1 januari of 1 juli te gebeuren. Bij opzeggen na deze datum is nog contributie voor het volgende half jaar verschuldigd. Bij verhuizing buiten Apeldoorn wordt naar evenredigheid een reeds betaalde contributie (excl. bondsbijdrage) op verzoek van het betreffende lid aan deze gerestitueerd.