Vereniging > Geschiedenis

De geschiedenis van onze vereniging, ons gebouw en ons clubblad.


Oprichting
Op 10 juli 1949 werd de personeelsvereniging van de N.V. Bemiddelingskas De Brug door Cees Lammers opgericht met als doel de personeelsleden van de N.V. één of meerdere avonden per week na gedane arbeid ontspanning te brengen. In den beginne werd er in het geheel niet getafeltennist; biljarten, kaarten en sjoelen waren de bezigheden die zich afspeelden in het In- en Verkoopkantoor van de heer Peters in de Mariastraat.

Vervolgens werd besloten een voetbalelftal op de been te brengen en omdat uit de personeelsleden geen volledig elftal gerekruteerd kon worden werd de personeelsvereniging een open vereniging.

Met tafeltennis werd gestart in de winter van 1950/1951 toen één van de (personeels-)leden Gerrit Hulshof een tafeltennistafel ter beschikking stelde aan de personeelsvereniging. Er werd getraind dat de stukken eraf vlogen en met ingang van het seizoen 1952/1953 werd voor het eerst deelgenomen aan de competitie van de N.T.T.B. met 2 teams. Dat De Brug een club van winnaars is bleek ook toen al direct; het eerste team, bestaande uit de heren Hulshof, Lammers en Koster, werden de eerste twee jaar kampioen en promoveerden zo van de vierde naar de tweede klasse!

Na een fusie met t.t.v. “Bakkenes”, kwam De Brug in de eerste klasse en werd de Overgangsklasse bereikt. In 1959 kwam het eerste clubblad uit onder de naam “De Brug Krabbels”. Vanaf oktober 1962 organiseerde De Brug een jaar of zes de Apeldoornse Tafeltenniskampioenschappen.

In de zestiger en begin zeventiger jaren werden regelmatig feest-, kien- en dansavonden gehouden in het Hotel van Steeden, waarbij voor het kienen ieder lid zelf een prijsje mocht (moest?) meebrengen en zo kon het gebeuren dat Bram de slager meer dan eens zijn eigen slagersworst terug won!

In 1969 werd getracht het clubblad een andere naam te geven. Aan de leden werd verzocht een passender naam te vinden. Het zou tot april 1974 duren voor de naam veranderd werd in “De Brug”. Jarenlang werden uitwisselingen gehouden met t.t.v. Arnsberg en t.t.v. Essen-Frintrop. Afgezien van de vrijwel voortdurende nederlagen tijdens de wedstrijden waren dit geweldige festijnen!

20-jarig bestaan
In september 1969 bestond de Feestweek uit een Invitatietoernooi in de Brinklaanschool, waar De Brug inmiddels neergestreken was, een jeugdreisje met attracties, een buitengewone ledenvergadering, een voetbalwedstrijd tegen C.T.V.A., een Jubileumhandicaptoernooi voor de seniorenleden, een Grote Autorally en aansluitend Het Grote Feest.
Ter afsluiting van de festiviteiten organiseerde De Brug in de nieuwe sporthal in Apeldoorn op 27 september 1969 de IJsselstreek-kampioenschappen voor Jeugd en Senioren.

Het ledenaantal aan het eind van het seizoen 1969/1970 bedroeg 73 (58 senioren en 15 junioren); ook toen al was t.t.v. De Brug de grootste tafeltennisvereniging van Apeldoorn. Medio 1971 werd er verhuisd van de Brinklaanschool naar de prachtige sportzaal aan de Mariannalaan.

25-jarig bestaan
Van 7 tot en met 11 mei 1974 werd een Feestweek gehouden ter viering van het 25-jarig bestaan. Op 13 december 1974 werd het oude clubhuis van de Apeldoornse Boys gekocht om zo te komen tot een “eigen home”.

Ons eigen, nieuwe clubgebouw
In juli 1975 kwam van de Gemeente de toezegging dat het clubhuis een plaats zou krijgen in het Sportpark Kerschoten! In april 1976 werd gekostumeerd getennist in Frankenoord. Op 22 oktober 1977 vond de officiële opening plaats van ons clubhuis (toen nog met ruimte voor vier tafels) aan de Musschenbroekstraat. De positieve gevolgen van een eigen home; in een jaar tijd steeg het ledenaantal van 88 naar 140! Een wachtlijst moest worden ingesteld.

De gezamenlijke evenementencommissies van Apollo, Kerschoten en De Brug organiseerden op op 26 en 27 augustus 1978 een Sportuitwisseling inclusief broodmaaltijd en barbecue en dit werd de basis voor een Jaarlijkse Sportontmoeting.
In mei 1979 kwam er een nieuwe naam voor het clubblad; “AKTIEF”.

30-jarig bestaan
Het derde decennium werd in september 1979 gevierd met een Senioren Jubileumtoernooi, een Junioren Feestavond met bingo, een gastronomisch festijn met film en een oriëntatierit gevolgd door een daverende feestavond met een koud buffet.

In 1981 werd reeds gesproken over uitbreiding van ons clubhuis. In januari 1982 vindt het eerste Veteranentoernooi (voor 40-plussers) plaats. In augustus 1982 wordt de uitbreiding van het clubhuis uitgesteld omdat het financiëel (nog) niet haalbaar werd geacht. In september 1982 vond het eerste Starttoernooi plaats.

35-jarig bestaan
Het 35-jarig bestaan wordt gevierd met een oriënteringsrit, een feestavond met livemuziek en uitgebreid koud buffet en een Jubileum Toernooi nieuwe stijl.

In navolging van de toen reeds vele jaren bestaande Jeugddag wordt in januari 1986 de eerste Seniorendag gehouden met quiz en een teamtafeltennistoernooi. In april 1986 en 1987 werden flitsende feestavonden georganiseerd, waarbij naast het koude buffet een heuse Play Back Show (uitgevoerd door de eigen leden) centraal stond. In mei 1986 vond de eerste Sportontmoeting plaats en De Brug was er uiteraard bij. In mei 1987 werd het eerste Biljarttoernooi gespeeld en in november 1987 vond de eerste Medewerkeravond plaats waarop in de jaren daarna het Klootschieten en Jeu de boules werd beoefend.

Uitbreiding van ons clubgebouw
Op 12 april 1988 vond een buitengewone ledenvergadering plaats met als onderwerp de uitbreiding van het clubhuis. Op 3 oktober 1988 was het clubhuis speelklaar (de competitie begon weer, maar nu op 6 tafels).

40-jarig bestaan
Tijdens de feestweek in september 1989 vonden de volgende festiviteiten plaats; een Jeugddag (met quiz, toernooi en barbecue) een Toernooi voor senioren “De nacht van De Brug” welke vanaf 20.00 uur tot 8.00 uur duurde, een Klaverjasavond, een Jubileumkwis en een Knalfeest met gelegenheid tot dansen, eten en drinken.

In 1991 werd een laddercompetitie gespeeld gedurende de zomermaanden. In 1992 werd het eerste Dubbeltoernooi gehouden. In maart 1993 startte het “Tafeltennis 50+” op de dinsdag; een tafeltennisinstuif die vanaf het begin een succes was. In oktober 1996 werden de eerste “open HEMA-kampioenschappen” gehouden; een handicaptoernooi met HEMA-batjes en licentie-voorgift. In februari 1997 werd ook internet ontdekt als medium en werd een digitaal clubhuis geopend in “www.city.nl” waarna in mei 1997 onze eerste eigen website geopend werd.

50-jarig bestaan
De feestweek in september 1999 begon met een receptie voor leden en oud-leden. De volgende dag werd gestreden op het Jubileum/Starttoernooi. Andere activiteiten, die in het teken van het 50-jarig jubileum plaats vonden, waren een Biljarttoernooi, een Jeugddag en “de Kwis”. De viering werd afgesloten met een feestavond met karaoke – na een paar drankjes gaven diverse clubleden aan over zangtalent te bezitten.

60-jarig bestaan
Het jubileumjaar 2009 werd begonnen met een druk bezochte nieuw­jaarsreceptie op 3 januari. De jubileumcommissie bracht het plan van activiteiten en festiviteiten gedurende het gehele jubileumjaar 2009. Daarnaast zouden ook de ‘reguliere activiteiten’ een “jubileumstempel” krijgen, zodat er vanaf begin januari tot eind december meegedaan kon worden aan activiteiten met betrekking tot ons 60-jarig bestaan.
Het “Wim Rutgers” Veteranentoernooi was dit jaar opgedeeld in een toernooi voor 40-plussers en een toernooi voor 60-plussers. Voor veel deelnemers is dit het enige toernooi waar ze jaarlijks aan meedoen. Naast gezellig bijkletsen is het spelen dan bijzaak.
De jubileumactiviteiten, die in 2009 georganiseerd werden, waren: Klaver­jassen (20 februari), Darten (10 april), de Nacht van De Brug (8/9 mei), Tafelvoetbal (29 mei), Tafeltennisclinic tijdens de jeugddag (30 mei), “de Kwis” van Gert Nieuwenhuis (5 juni), het Jubileumfeest (12 september) en Pokeren (28 november).

Nieuw clubgebouw en speelzaal
Al in februari 2004 gaf de gemeente Apeldoorn aan dat de mogelijkheid bestond dat we zouden moeten verhuizen. Hierna bleef het lange tijd stil, maar in het najaar van 2007 werd de herinrichting van o.m. de Musschenbroekstraat gepubliceerd. In 2008 werd ons beleidsplan voor de komende jaren opgesteld met hierin o.m. een beschrijving en kostenraming van een nieuwe accommodatie. In maart 2009 werd de beoogde locatie, naast de sporthal Mheenpark, bekend gemaakt. In januari 2012 werden de akten met de gemeente getekend over de verkoop van ons oude gebouw en de toestemming tot de bouw van een nieuw gebouw. In de loop van datzelfde jaar werd ons nieuwe tafeltenniscentrum gebouwd op Zilverschoon 108, waarna we op 19 januari 2013 onze spullen van het oude naar het nieuwe gebouw konden verhuizen. Op 23 maart 2013 werd onze nieuwe (en huidige) accommodatie officieel geopend door wethouder Paul Blokhuis en Bettine Vriesekoop.


bron: Jubileumuitgave 1989, 2009 en Jaarverslagen.